0
Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm
Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm. Căn cứ TT 18 /2013/TT-BYT Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, th...

Xem Thêm »

0
Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện
Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện. THÔNG TƯ 18 /2013/TT-BYT Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở...

Xem Thêm »

0
Tiêu chuẩn phòng sạch GMP
Tiêu chuẩn phòng sạch GMP

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP (Good Manufactory Practice) GMP là gì? sau đây ta tìm hiểu về tiêu chuẩn phòng sạch GMP (Good Manufactory Pract...

Xem Thêm »
 

Đối tác của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi
 
Top