Phòng sạch điện tử theo tiêu chuẩn ISO 14644

Phòng sạch điện tử Phòng sạch là môi trường được kiểm soát chặt chẽ với mức độ ô nhiễm thấp như vi khuẩn trong không khí, hạt aerosol, hơi hóa chất và bụi. Phòng sạch thường được sử dụng trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, hàng không vũ trụ, điện tử và các ngành công nghiệp khác mà quy…

Thiết kế phòng sạch-

Thiết kế phòng sạch

Mới Viết»

Xem tất cả

Phòng sạch điện tử theo tiêu chuẩn ISO 14644

Phòng sạch điện tử Phòng sạch là môi trường được kiểm soát chặt chẽ với mức độ ô nhiễm thấp như vi khuẩn trong không khí, hạt aerosol, hơi hóa chất và bụi. Phòng sạch thường được sử dụng trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, hàng không vũ trụ, điện…

Thiết kế phòng sạch

Hệ thống HVAC GMP bảo trì và thẩm định

Bảo trì hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm theo GMP Bảo trì hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm theo GMP. Đối với các cơ sở sản xuất dược phẩm, việc vận hành và hoạt động an toàn của hệ thống thông gió là một yêu cầu quan trọng để có thể đảm bảo sản xu…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Videos

Tiêu chuẩn

Thiết kế bệnh viện