Kiểm tra độ kín của ampul trong quá trình sản xuất vô trùng

Kiểm tra độ kín và nhiểm bụi của Ampul Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sau: Các thủ tục phổ biến để kiểm tra độ kín là gì? Quy trình nào phù hợp với thùng hàng / sản phẩm nào? Điểm yếu của các thủ tục khác nhau là gì? Các quy trình hiện đại nhất để…

Thiết kế phòng sạch-

Thiết kế phòng sạch

Mới Viết»

Xem tất cả

Kiểm tra độ kín của ampul trong quá trình sản xuất vô trùng

Kiểm tra độ kín và nhiểm bụi của Ampul Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sau: Các thủ tục phổ biến để kiểm tra độ kín là gì? Quy trình nào phù hợp với thùng hàng / sản phẩm nào? Điểm yếu của các thủ tục khác nhau l…

Thiết kế phòng sạch

Hệ thống phân phối hơi nước tinh khiết

H ệ thống phân phối hơi nước tinh khiết Một hệ thống đường ống bằng thép không gỉ cách nhiệt được sử dụng để phân phối hơi nước tinh khiết cho người tiêu dùng.  Xem thêm:  Hệ thống hơi nước tinh khiết cho sản xuất dược vô trùng phần 1 Xem thêm:  …

Thiết kế phòng sạch

Hệ thống hơi nước tinh khiết cho sản xuất dược vô trùng phần 2

Tạo hơi nước tinh khiết  Máy tạo hơi nước tinh khiết được thiết kế đặc biệt cho mục đích này nên được sử dụng để tạo ra hơi nước tinh khiết. Máy phát điện được phân loại theo quy trình  lưu thông tự nhiên  và  quy trình thấu chi , và  máy tạo…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Videos

Tiêu chuẩn

Thiết kế bệnh viện