Số lần trao đổi gió trong phòng sạch, biểu đồ và phương pháp tính toán

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch? Tại sao mọi người không thể thống nhất số liệu Số lần trao đổi gió trong phòng sạch . Có một số hướng dẫn và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất cho tốc độ thay đổi không khí trong phòng sạch (ACR). Nhiều biểu đồ tham chiếu có niên đại cách đây hơn 20 năm. …

Thiết kế phòng sạch-

HVAC

Bảo trì

Bài đăng mới »

Xem tất cả

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch, biểu đồ và phương pháp tính toán

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch? Tại sao mọi người không thể thống nhất số liệu Số lần trao đổi gió trong phòng sạch . Có một số hướng dẫn và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất cho tốc độ thay đổi không khí trong phòng sạch (ACR). Nhiều biểu đồ tham…

Thiết kế phòng sạch

Danh sách kiểm tra về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS)

Danh sách các câu hỏi dùng kiểm tra EHS 1. Chỉ số SOP có sẵn không? 2. Có bất kỳ SOP lỗi thời nào có sẵn trong tệp không? 3. Bản vẽ có thể hiện vị trí của các điểm vòi nước có sẵn trong bộ phận không? 4. Bản vẽ có thể hiện vị trí của bìn…

Thiết kế phòng sạch

ISO 13485: 2016 Thiết bị y tế tiêu chuẩn quản lý chất lượng

ISO 13485: 2016 Thiết bị y tế ISO 13485 được thiết kế để sử dụng trong suốt vòng đời của thiết bị y tế. Nó hỗ trợ từng giai đoạn phát triển và vận hành thiết bị y tế từ ý tưởng ban đầu đến sản xuất và thải bỏ. Tiêu chuẩn giúp các bên nội bộ và bên n…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Videos

Bệnh viện

GMP