Bố trí nhà máy dược phẩm theo GMP - hướng dẫn rỏ nhanh hiểu cho người mới

Bố trí nhà máy dược phẩm theo GMP được thực hiện ra sao Bố trí nhà máy dược phẩm theo GMP, Khi bạn đã quyết định được vị trí đặt công ty dược phẩm của mình, điều quan trọng tiếp theo bạn cần làm là lên kế hoạch bố trí phù hợp cho nhà máy dược phẩm của mình.  Trong khi thiết k…

Thiết kế phòng sạch-

HVAC

New post »

Xem tất cả

Bố trí nhà máy dược phẩm theo GMP - hướng dẫn rỏ nhanh hiểu cho người mới

Bố trí nhà máy dược phẩm theo GMP được thực hiện ra sao Bố trí nhà máy dược phẩm theo GMP, Khi bạn đã quyết định được vị trí đặt công ty dược phẩm của mình, điều quan trọng tiếp theo bạn cần làm là lên kế hoạch bố trí phù hợp cho nhà máy dược ph…

Thiết kế phòng sạch

Tính toán Thiết kế phòng sạch hệ thống HVAC, Khí nén, chiếu sáng

Tính toán thiết kế phòng sạch qua các bước Tính toán thiết kế phòng sạch được thực hiện qua các bước tính toán để thực hiện cho việc thiết kế chi tiết trong đó. Phòng sạch có các hệ thống phục vụ cho nó.  Hệ thống HVAC, hệ thống chiếu sáng cho phòn…

Thiết kế phòng sạch

Số lượng cảm biến nhiệt độ cần thẩm định nồi hấp khử trùng

Số lượng cảm biến nhiệt độ cần khi thẩm định nồi hấp khử trùng (autoclave) Số lượng cảm biến nhiệt độ / đầu dò nhiệt dạng lưỡng kim, vị trí và loại đầu dò nhiệt dạng lưỡng kim được sử dụng trong quá trình thẩm định nồi hấp. Thẩm định nồi hấp Thẩm đị…

Thiết kế phòng sạch

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch CFU (Colony-forming unit): Đơn vị hình thành khuẩn lạc) là đơn vị hình thành khuẩn lạc có thể là bất cứ thứ gì như vi khuẩn, nấm hoặc nấm men. Có một giới hạn của các CFU trong khu vực được phân…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Bảo trì

Videos

Bệnh viện

GMP