Phòng sạch - giới thiệu những kiến thức tổng quát.

Phòng sạch Giới thiệu những kiến thức tổng quát về phòng sạch, xem để hiểu các thông số yêu cầu cho từng loại phòng sạch khác nhau. Dưới đây bạn sẽ hiểu được những điều cơ bản về phòng sạch: Phòng sạch là gì Hệ thống luồng không khí phòng sạch Phân loại phòng …

Thiết kế phòng sạch-

Thiết kế phòng sạch

GMP

{ads1}

Mới Viết»

Xem tất cả

Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 8

Tiêu chuẩn phòng sạch iso 8 tương đương cấp 100.000  Mỗi loại phòng sạch được biểu thị bằng nồng độ hạt tối đa trên một mét khối hoặc foot khối không khí. ISO 8 là phân loại phòng sạch thấp thứ hai Phòng sạch được phân loại I…

Thiết kế phòng sạch

Phòng sạch điện tử

Phòng sạch điện tử ứng dụng Trong lĩnh vực điện tử , các linh kiện và sản phẩm điện tử, dù được sử dụng trong nước hay trong các môi trường công nghiệp và thương mại khác, đều được sản xuất. Phòng sạch là cần thiết trong lĩnh vực này vì …

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

{ads2}

Videos

Tiêu chuẩn

Thiết kế bệnh viện