Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện Việt Nam.

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện Việt Nam Chuyên Ngành Y Tế 52TCN – CTYT 38: 2005 Tiêu Chuẩn Thiết Kế - Khoa Phẫu Thuật Bệnh Viện Đa Khoa. Mô tả các yêu cầu chi tiết về thiết kế phòng sạch bệnh viện tại Việt Nam.

>> Mẫu Thiết kế phòng mổ bệnh viện

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện Việt Nam mô tả chi tiết các yêu cầu sau:

1. Chi tiết về thiết kế kiến trúc.

Diện tích phòng. Cửa đi. hướng thoát hiểm PCCC.

2. Thiết đường đi trong bệnh viện.

3. Yêu cầu điều kiện môi trường.

  • Nhiệt độ, độ ẩm,
  • Chênh áp suất.
  • Độ sạch
  • Số lần trao đổi không khí.

4. Mô tả chi tiết các kiểu thiết kế khác nhau cho từng loại bệnh việc khác nhau.Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện - DOWNLOADĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.