Xử lý không khí kiểm soát hội chứng Sars P2

3. Lọc không khí dùng để kiểm soát ô nhiễm:


Khi phòng cách ly truyền nhiễm có thể không được thải bỏ hoàn toàn 100% khí thải, các bộ lọc HEPA nên được sử dụng trong các hệ thống ống xả vào hệ thống thông gió chung (không khí tái tuần hoàn), trong ống tuần hoàn cho phòng cá nhân, trong ống dẫn khí thải từ gian hàng và thùng, hoặc trong ống dẫn khí thải để loại bỏ hạt nhân giọt (virus) từ khí thải cho các khu vực khác của nơi cư trú.

Điều quan trọng cần lưu ý là một bộ lọc HEPA phải được kiểm tra và chứng nhận đạt tiêu chuẩn hiệu suất HEPA (thủ tục theo quy định của Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường (IEST)). 

Một số điều kiện của lọc HEPA đã bị lạm dụng trong ngành công nghiệp lọc không khí.
Trong các ứng dụng quan trọng như xác định ở đây, bạn nên yêu cầu một lá thư xác nhận với mỗi bộ lọc.
Đây là một thực tế phổ biến trong ngành công nghiệp lọc không khí khi các ứng dụng quan trọng có liên quan.
Những tài liệu này được cung cấp mà không cần phí, miễn là họ được yêu cầu vào cùng một thời điểm với các bộ lọc được yêu cầu.

Để bảo vệ cơ sở của bạn thì những lá thư nên được duy trì trong một tập tin cần lưu ý phù hợp với các tiêu chuẩn mới nhất để quan tâm hay các hoạt động được đề nghị.

Lọc không khí phục vụ một chức năng quan trọng trong việc kiểm soát hạt nhân giọt trong không khí. Một bộ lọc MERV 14, theo đánh giá của ASHRAE lọc kiểm tra Tiêu chuẩn 52.2, sẽ có hơn 95% hiệu quả vào việc loại bỏ hạt nhân giọt miễn là nó được cho cơ hội để làm sạch không khí bằng cách di chuyển không khí qua bộ lọc.


Hình 4 Hình dáng một lọc HEPA điển hình

4. Thay đổi không khí là quan trọng:


Xử lý không khí kiểm soát hội chứng Sars P2

Bảng 2

Trong những tình huống quan trọng thay đổi không khí nên được tăng lên tối đa khả năng của hệ thống HVAC phục vụ khu vực.
Hệ thống lưu lượng không khí thay đổi cần được sửa đổi để hoạt động hết công suất và quạt của tất cả hệ thống cần được ở vị trí không đổi, hơn là ở chế độ điển hình của chu trình tùy thuộc vào nhiệt độ.
Xin lưu ý, nếu một bộ lọc không khí có thể loại bỏ 90% của tất cả các hạt bụi có kích thước 1 micron trong một không gian trong 23 phút thì cũng với bộ lọc tương tự chỉ cần 9 phút nếu tỷ lệ thay đổi không khí được tăng lên đến 15 (Bảng 2).

Tiếp xúc và tính nhạy cảm của một căn bệnh được gắn với khối lượng chất gây ô nhiễm mà các cá nhân được tiếp xúc với nó.
Giảm khối lượng chất gây ô nhiễm sẽ giảm thiểu rủi ro của cá nhân.
Bộ lọc không khí và số lần thay đổi không khí là hệ số quan trọng trong phương trình này.

Camfil Farr có thể cung cấp một bản sao của Hướng dẫn CDC cho việc kiểm soát vi khuẩn hiếu khí , bệnh lao (tài liệu thường được đề cập đến trong tình hình dịch bệnh truyền nhiễm) và một số các ấn phẩm mới nhất cụ thể với SARS. Tất cả tài liệu ở định dạng PDF và nén vào một tập tin zip. Gửi tên của bạn, liên kết và email đến: literature@camfilfarr.com cho bản điện tử của bạn. Click vào đây để gửi yêu cầu.

Nhà phân phối lọc không khí Camfil Farr ở đất nước bạn cũng thành thạo cho những ứng dụng lọc không khí trong y tế hay các cơ sở chăm sóc y tế đặc biệt khác.
Đại diện Camfil Farr tại đất nước bạn có thể hỗ trợ kỹ thuật và hợp đồng với các công ty trong hệ thống mới hoặc thiết kế phòng. Tiếp xúc camfilfarr@camfilfarr.com để được cho tên của cơ quan Camfil Farr tại đất nước bạn.

Thêm các trang web SARS quan trọng:
Nhiễm trùng bệnh viện Hướng dẫn kiểm soát SARS, Tổ chức Y tế Thế giới,
http://www.who.int/csr/sars/infectioncontrol/

SARS, Mọi người nên biết, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ,
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/index.htm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.