Hiệu năng lọc khí cho phòng sạch

Tìm hiểu về hiệu năng lọc khí cho phòng sạch.

Hiệu năng của một bộ lọc khí cho phòng sạch, là khả năng loại bỏ các hạt từ không khí của nó. Hiệp hội các kỹ sư hệ thống sưởi, làm lạnh và điều hòa nhiệt độ của Mỹ (ASHRAE) đã phát triển một tiêu chuẩn để đo lường hiệu quả lọc.
lọc khí cho phòng sạch

Tiêu chuẩn này mô tả các thủ tục kiểm tra để phân loại các bộ lọc. Theo phương pháp bắt giữ và hiệu năng lọc khí của phòng sạch.

Hai thuật ngữ thường được sử dụng để đánh giá hiệu năng lọc khí cho phòng sạch.

• Khả năng bắt giữ của lọc khí cho phòng sạch

Giữ lại lượng bụi cần loại bỏ bởi bộ lọc, thường được biểu thị bằng phần trăm (%). Trong không khí các hạt kích thước lớn chiếm khá nhiều. Một bộ lọc khí có thể loại bỏ một tỷ lệ phần trăm khá cao của các hạt đó nhưng không loại dược nhiều hạt nhỏ. Do đó, các bộ lọc giữ được 90% hạt trong không khí có ít ứng dụng trong các phòng sạch.

• Hiệu năng của lọc khí.

Là khả năng của bộ lọc để loại bỏ các hạt mịn và rất nhỏ. Hiệu quả theo qui định của ASHRAE từ 10% đến 40% nên loại bỏ được từ 20% đến 40% các hạt 1 micron trong không khí.

Nhưng hầu như không có bất kỳ hạt nào từ 0,3 đến 0,5 micron. Hiệu quả của ASHRAE từ 80% đến 95% có thể loại bỏ 50% đến 70% các hạt 0,3 micron.

Ví dụ về hiệu quả @ 99,97% và 99,997% bộ lọc HEPA trông tương tự nhưng trong thực tế sự khác biệt là không đáng kể. Bộ lọc hiệu quả 99,97% có độ thâm nhập phân số là 0,0003; trong khi tỷ lệ phần trăm của bộ lọc 99,99% là 0,0001. Điều này có nghĩa là một bộ lọc 99,99% hiệu quả hơn gấp ba lần trong việc loại bỏ các hạt 0,3 micron.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.