Tiêu chuẩn phòng sạch GMP

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP (Good Manufactory Practice)

GMP là gì? sau đây ta tìm hiểu về tiêu chuẩn phòng sạch GMP (Good Manufactory Practice). Đây là tiêu chuẩn mô tả, hướng dẫn thực hành sản xuất thuốc tốt.
Tiêu chuẩn phòng sạch GMP

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP WHO

Tiêu chuẩn này ban hành bởi Tổ Chức Y tế thế Giới WHO. Tiêu chuẩn ra đời để định hướng phát triển ngành dược trên toàn thế giới. Các nhà máy áp dụng tiêu chuẩn này để được gia nhập và nâng cấp chất lượng dược phẩm đồng đều.
Mọi quốc gia có nền công nghiệp dược đều phải hướng đến và tuân thủ một quy chuẩn chung.

Xem thêm về tiêu chuẩn GMP:

>>Hướng dẫn thẩm định phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn GMP-WHO

XEM TIÊU CHUẨN GMP-WHO

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP EU

Tiêu chuẩn này ban hành bởi Ủy ban phòng sạch EU ban hành. Nhà máy sản xuất dược phẩm đáp ứng các qui định này sẽ được cung cấp sản phẩm vào các nước EU.
Khi thiết kế phòng sạch ta cần xem qui định về 4 cấp độ sạch trong nhà máy GMP-EU được phân biệt như thế nào?

Tiêu chuẩn GMP-EU

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP Mỹ Phẩm (cGMP-Asean)

Tiêu chuẩn này ban hành bởi hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á. (cGMP-Asean- Cosmetric GMP). Tiêu chuẩn để thống nhất chung chất lượng mỹ phẩm ở các nước Đông Nam Á.

Tiêu chuẩn thực hành sản xuất mỹ Phẩm cGMP-Asean

Xem Thêm bài viết về thiết kế phòng sạch:

> Hiểu cơ bản về phòng sạch

> Mẫu thiết kế phòng mổ bệnh viện.

> Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 4

> Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 3

> Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2
> Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 1

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.