Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 - Phòng sạch

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007

Tiêu chuẩn này sử dụng để thực hiện:
Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 - Phòng sạch
  1. Cung cấp một hệ thống để xác định chính sách và quy trình vận hành phòng sạch.
  2. Trang phục sử dụng để cách ly sự lây nhiễm do con người ra khỏi môi trường.
  3. Đào tạo nhân viên.
  4. Lắp đặt duy trì thiết bị tĩnh.
  5. Lựa chọn sử dụng nguyên liệu.
  6. Duy trì độ sạch của phòng sạch

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.