Tiêu chuẩn TCVN 8664-8 phòng sạch

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8 phòng sạch kiểm soát môi trường.

Tiêu chuẩn Việt Nam kiểm tra duy trì phòng sạch theo TCVN 8664-8:2011 - Tiêu chuẩn Việt Nam phòng sạch.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.