Có thể tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược trong đêm không?

Có thể tắt hệ thống HVAC trong đêm không?

Tiêu thụ điện năng của bảo trì khu vực phòng sạch có thể được giảm bằng cách sử dụng một số thủ thuật trong khoảng thời gian khi khu vực không được sử dụng. Vậy có thể tắt hệ thống HVAC trong đêm không?

Bảo trì diện tích phòng sạch rất tốn kém. Đó là một câu hỏi phổ biến mà mọi người muốn hỏi rằng chúng ta có thể tắt hệ thống HVAC của mình vào ban đêm hoặc tại thời điểm khu vực không được sử dụng để tiết kiệm điện năng tiêu thụ không?

tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược trong đêm

Có thể tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược trong đêm
Các hệ thống và thiết bị được sử dụng trong các hệ thống HVAC tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Đặc biệt là máy làm lạnh, quạt thông gió và hệ thống sưởi tiêu thụ rất nhiều năng lượng điện. Trong hầu hết các đơn vị sản xuất dược phẩm, việc sản xuất không tiếp tục vào ban đêm khi chúng tôi nghĩ về việc tắt hệ thống HVAC vào ban đêm khi khu vực này không được sử dụng. Ý tưởng này có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng và tất nhiên tiền và một số đơn vị sản xuất đang tuân theo thực tiễn này.

Trong quá trình tắt hệ thống HVAC, tất cả các thông số như nhiệt độ, chênh lệch áp suất, số hạt và số lượng khả thi sẽ vượt quá giới hạn. Không có hướng dẫn nào đề nghị tắt hệ thống HVAC vào ban đêm khi không sử dụng. Nhưng chúng ta có thể giảm hiệu quả của hệ thống HVAC vì giảm tốc độ dòng khí nhưng mọi thứ sẽ ổn trước khi sử dụng khu vực vào buổi sáng và quy trình này phải được xác nhận trước khi thực hiện.

Có thể tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược

Trong chế độ giảm hiệu suất HVAC, không nên có bất kỳ sự can thiệp nào trong khu vực phòng sạch, chẳng hạn như sự xâm nhập của nhân viên trong khu vực. Cả hai chế độ hiệu suất đầy đủ và giảm phải được xác nhận và đủ điều kiện lại theo định kỳ. Cần xác định thời gian phục hồi cho các khu vực phòng sạch để phục hồi khu vực đó trong trường hợp hệ thống HVAC bị hỏng.

Quy trình này đang được thực hiện ở một số đơn vị sản xuất và họ báo cáo rằng họ đang tiết kiệm khoảng 25% năng lượng tiêu thụ bởi hệ thống HVAC của họ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.