SOP bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất

 SOP để bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất

Quy trình vận hành tiêu chuẩn phá vỡ bảo trì thiết bị trong các bộ phận dược phẩm khác nhau và ghi lại thông tin trong thẻ lịch sử máy.

1.0 MỤC TIÊU

Để đặt ra các thủ tục để bảo trì sự cố.

2.0  PHẠM VI

SOP này sẽ được áp dụng cho thiết bị, máy móc và sự cố cơ sở.

3.0 TRÁCH NHIỆM

Nhà điều hành / Kỹ thuật viên / Nhân viên / Điều hành

4.0 TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Trưởng phòng Kỹ thuật

5.0 THỦ TỤC

5.1 Truyền đạt sự cố cho bộ phận kỹ thuật và bàn giao ghi chú kích thích sự cố.

5.2 Cán bộ / giám đốc điều hành - kỹ thuật sẽ từ chối kỹ thuật viên để tham dự sự cố.

5.3 Trong khi thực hiện bảo trì sự cố, đảm bảo rằng các bước sau đây được thực hiện:

5.3.1 Tắt nguồn điện của máy và đặt bảng trên máy ghi "ĐANG BẢO TRÌ".

5.3.2 Thảo luận về tỷ lệ phân tích với người vận hành để hiểu chi tiết.

5.3.3 Kiểm tra cẩn thận máy và kiểm tra nguyên nhân của sự cố.

5.3.4 Sau khi xác định nguyên nhân, nếu bất kỳ bộ phận/ cụm nào của máy phải được tháo dỡ, hãy đánh dấu chúng đúng cách để nhận dạng.

5.3.5 Giữ các bộ phận đã tháo dỡ của máy trong khay thích hợp và làm sạch chúng kỹ lưỡng.

5.3.6 Sau khi sửa chữa, lắp ráp các bộ phận, kiểm tra các cụm để hoạt động trơn tru và sau đó lắp ráp chúng trên máy.

5.3.7 Bôi trơn các bộ phận bất cứ nơi nào cần bôi trơn, theo  khuyến cáo của chất bôi trơn được đề xuất bởi nhà sản xuất / nhà cung cấp máy.

5.3.8 Sau khi sửa chữa thỏa đáng sự cố, hãy hiển thị thử nghiệm hiệu suất cho người có liên quan và xác nhận nó trong ghi chú kích thích sự cố.

5.3.9 Loại bỏ bảng "UNDER MAINTENANCE".

5.4  Ghi lại thông tin này trong thẻ lịch sử máy.

5.5 Trong trường hợp có bất kỳ bộ phận chính nào được thay thế, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất máy nên diễn ra thông qua quy trình kiểm soát thay đổi.

5.6 Công việc bảo trì cần thiết ngoài việc phân hủy các thiết bị / dụng cụ liên quan đến quy trình phải được thông báo thông qua trưng dụng bảo trì.

LIÊN QUAN:  SOP để kích thích sự cố của các dịch vụ tiện ích và thiết bị trong bộ phận sản xuất và đóng gói trong quá trình làm việc

6.0 VIẾT TẮT

6.1 SOP: Quy trình vận hành tiêu chuẩn

SOP bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.