SOP làm sạch và bảo trì nồi hơi cho nhà máy GMP

 SOP để làm sạch và bảo trì nồi hơi

Quy trình vận hành tiêu chuẩn làm sạch và bảo trì nồi hơi và bộ lọc nhiên liệu.

1.0 MỤC TIÊU

Để đặt ra các quy trình làm sạch và bảo trì nồi hơi.

2.0 PHẠM VI 

SOP này sẽ được áp dụng để làm sạch và bảo trì nồi hơi trong khối tiện ích.

3.0 TRÁCH NHIỆM

Nhân viên điều hành/Nhân viên

4.0 TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Trưởng phòng Kỹ thuật

5.0 THỦ TỤC

5.1 LÀM SẠCH NỒI HƠI

5.1.1 Làm sạch nồi hơi bằng cách sử dụng vải khô.

5.1.2 Loại bỏ bộ lọc nước và làm sạch nó bằng nước mềm.

5.1.3 Sửa lại bộ lọc nước ở vị trí của nó thắt chặt đai ốc và bu lông.

5.1.4 Loại bỏ bộ lọc nhiên liệu và làm sạch nó bằng động cơ diesel tốc độ cao.

5.1.5 Sửa lại bộ lọc nhiên liệu ở vị trí của nó và thắt chặt đai ốc và bu lông.

Liên quan: SOP để khởi động và dừng nồi hơi

5.2 BẢO DƯỠNG NỒI HƠI

5.2.1 Bảo trì phòng ngừa nồi hơi được thực hiện theo danh sách kiểm tra bảo trì phòng ngừa

5.2.2 Tần suất bảo trì phòng ngừa  của nồi hơi là một lần trong một tháng.

6.0 VIẾT TẮT

6.1 SOP: Quy trình vận hành tiêu chuẩn

SOP làm sạch và bảo trì nồi hơi cho nhà máy GMP


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.