Tần suất hiệu chuẩn của dụng cụ và thiết bị đo lường trong GMP

Tần suất hiệu chuẩn của dụng cụ và thiết bị đo lường khác

Tần suất hiệu chuẩn có thể được thay đổi theo thẻ lịch sử thiết bị và các yếu tố khác để giảm nhân lực và chi phí.

Tần suất hiệu chuẩn của dụng cụ và thiết bị đo lường trong GMP


Hiệu chuẩn các dụng cụ và các thiết bị đo lường khác được thực hiện để xác minh tính năng của nó. Nó là sự so sánh giữa số đọc được tìm thấy từ dụng cụ hoặc thiết bị đo và giá trị đã biết hoặc tiêu chuẩn tham chiếu. Sự khác biệt giữa giá trị đo được và giá trị tiêu chuẩn giúp xác định hiệu suất của thiết bị.

Các thiết bị được hiệu chuẩn khi chúng được sử dụng lần đầu nhưng tần số hiệu chuẩn của các thiết bị vẫn luôn là một câu hỏi.

Nói chung, các dụng cụ trong kiểm tra chất lượng và các thiết bị đo lường khác trong các đơn vị sản xuất được hiệu chuẩn theo một truyền thống thường được tuân theo trong tất cả các đơn vị sản xuất dược phẩm và chúng không bao giờ được thay đổi.

Thẻ lịch sử hiệu chuẩn ngay từ đầu có thể giúp thiết lập tần suất hiệu chuẩn thiết bị. Nếu kết quả hiệu chuẩn của một thiết bị vẫn nằm trong thông số kỹ thuật trong một khoảng thời gian cụ thể thì tần số hiệu chuẩn có thể được cập nhật.

Khoảng thời gian hiệu chuẩn ngắn hơn có thể giảm nguy cơ sai sót trong phân tích hoặc đo lường nhưng khoảng thời gian hiệu chuẩn dài hơn có thể giảm nhân lực và chi phí của công ty. Tần số hiệu chuẩn được xác định bởi các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo như tần suất sử dụng thiết bị, điều kiện môi trường xung quanh (nhiệt độ, độ ẩm và độ rung, v.v.), độ chính xác kết quả yêu cầu, v.v.

Tần suất hiệu chuẩn nên được tăng lên khi:

1. Bất kỳ dụng cụ, thiết bị đo lường hoặc cảm biến nào nằm ngoài giới hạn dung sai trong quá trình hiệu chuẩn định kỳ.

2. Bất kỳ sai sót nào trong phép đo bằng dụng cụ hoặc thiết bị đều có thể dẫn đến vấn đề chất lượng của lô hoặc bất kỳ vấn đề an toàn nào.

3. Bất kỳ thiết bị hoặc cảm biến nào đang được sử dụng trong một quy trình quan trọng mà kết quả là một lỗi có thể gây ra bất kỳ tác hại nào.

Tần suất hiệu chuẩn nên giảm khi:

1. Kết quả hiệu chuẩn được tìm thấy với các giới hạn quy định trong quá trình hiệu chuẩn trong một khoảng thời gian dài.

2. Dụng cụ hoặc thiết bị đo được sử dụng trong bất kỳ quy trình không quan trọng nào như hiệu chuẩn đồng hồ đo áp suất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.