Yêu cầu đối với khí nén trong ngành dược phẩm

Yêu cầu đối với khí nén trong ngành dược phẩm

Trong nhiều trường hợp, môi trường khí được sử dụng như khí nén tiếp xúc với sản phẩm. Do đó, chúng có liên quan đến chất lượng, và đặc biệt, tất nhiên, trong trường hợp các sản phẩm vô trùng. Tuy nhiên, trong dược điển chúng được chỉ định tương đối không chính xác so với chất lượng nước dược phẩm. Các thông số và giới hạn phải được xác định bởi chính người sử dụng dược phẩm.

Luôn có những sai lầm, bởi vì các yêu cầu được diễn đạt không chính xác. Một đặc điểm kỹ thuật "cổ điển" là "khí nén vô trùng" mà không xem xét tác động đến mạng lưới đường ống và sự khử trùng cần thiết của toàn bộ hệ thống. "Cổ điển" thứ hai là yêu cầu "không dầu" đối với khí nén - không đặt giá trị giới hạn hợp lý tính bằng mg/m³.

Một thông số kỹ thuật, như đối với nước dược phẩm, có trong Dược điển Châu Âu.

Tuy nhiên, những yêu cầu này chỉ có hiệu lực nếu khí đã được phân loại hợp pháp là sản phẩm thuốc hoặc thiết bị y tế. Các thông số kỹ thuật liên quan đến sản phẩm thuốc có giá trị, ví dụ như khi bệnh nhân trong bệnh viện được thở bằng không khí vì sau đó khí được cung cấp trực tiếp cho bệnh nhân. Việc áp dụng thông số kỹ thuật trong dược điển mà không thấy trong thông số kỹ thuật cho hệ thống khí nén để sản xuất dược phẩm có thể dẫn đến các thiết kế không hiệu quả và tốn kém không cần thiết. Chi tiết về chuyên khảo trong Dược điển châu Âu về 'Không khí y tế' được thảo luận bên dưới.

Hàm lượng dàu trong khí nén theo Dược điển Châu Âu bao gồm thông số kỹ thuật:

"Dầu: tối đa 0,1mg/m³, được xác định bằng cách sử dụng ống dò dầu (...), khi sử dụng máy nén bôi trơn bằng dầu để sản xuất."

Những ống dò dầu này không tối ưu để sử dụng. Giá trị tối thiểu có thể phát hiện được là 0,1 mg/m³ và sự thay đổi màu sắc của chất hấp thụ axit sunfuric rất khó phát hiện. Trong "bản in nhỏ", thường phải biết loại dầu và sử dụng một ống cụ thể cho các loại dầu khác nhau. 

Do đó, việc xác định phòng ngừa hợp lý giá trị cảnh báo khoảng 0,05 mg/m³ của một loại dầu không xác định là không thể. Ngày nay, nhiều công ty dược phẩm với các quy trình quan trọng về dầu sử dụng các thiết bị đo trực tuyến hàm lượng dầu trong khí nén. 

Các thiết bị hoạt động tương tự như phép đo TOC trong nước: Hydrocacbon bị oxy hóa thành CO2 và được đo là CO2. Tuy nhiên, trong Dược điển châu Âu, người ta không định nghĩa rõ ràng dầu chính xác là gì: bình xịt dầu, hơi dầu hay liệu tất cả các hydrocacbon trong không khí có được coi là dầu hay không. 

Cụm từ trên trong Dược điển châu Âu cũng củng cố niềm tin sai lầm rằng dầu chỉ đến khí nén thông qua máy nén. Về mặt lý thuyết, một máy nén không dầu mới có thể được kết nối với mạng lưới đường ống có dầu cũ theo các thông số kỹ thuật đã đề cập ở trên - và người ta vẫn không phải đo. Trên thực tế, có những sản phẩm thuốc vượt quá 0,1 mg/m³ do sử dụng bình xịt rò rỉ ở gần cửa hút khí của máy nén hoặc máy phát điện diesel khẩn cấp đang được thử nghiệm - hoặc do tắc đường trên đường cao tốc gần đó. một máy nén không dầu mới có thể được kết nối với mạng lưới đường ống có dầu cũ theo các thông số kỹ thuật đã đề cập ở trên - và người ta vẫn không phải đo. 

Trên thực tế, có những sản phẩm thuốc vượt quá 0,1mg/m³ do sử dụng bình xịt rò rỉ ở gần cửa hút khí của máy nén hoặc máy phát điện diesel khẩn cấp đang được thử nghiệm - hoặc do tắc đường trên đường cao tốc gần đó. một máy nén không dầu mới có thể được kết nối với mạng lưới đường ống có dầu cũ theo các thông số kỹ thuật đã đề cập ở trên - và người ta vẫn không phải đo. Trên thực tế, có những sản phẩm thuốc vượt quá 0,1 mg/m³ do sử dụng bình xịt rò rỉ ở gần cửa hút khí của máy nén hoặc máy phát điện diesel khẩn cấp đang được thử nghiệm - hoặc do tắc đường trên đường cao tốc gần đó.

Đối với các điều kiện thử nghiệm đối với hàm lượng nước cũng có các đặc tính cụ thể (tối đa 67ppm V/V đối với bình chứa khí nén hoặc tối đa 870ppm V/V đối với khí nén do máy nén tạo ra).

Kiểm tra lượng dàu trong khí nén theo dược điển Mỹ

USP (Dược điển Hoa Kỳ) xử lý việc kiểm tra hàm lượng nước hoặc dầu khá dễ dàng: cái gọi là kiểm tra gương là bắt buộc. Trong trường hợp này, người ta để khí chảy trên bề mặt sạch và kiểm tra xem có vệt dầu hoặc giọt nước hình thành ở đó hay không. Yêu cầu khá đơn giản về mặt công nghệ này của các đồng nghiệp Hoa Kỳ sẽ nhắc nhở chúng ta, những người châu Âu xác định các giới hạn và đánh giá các mức vượt quá theo tỷ lệ.

Kiểm tra lượng dàu trong khí nén theo ISO 8573-1 2010

Một thông số kỹ thuật khí nén khả thi hơn nữa là ISO 8573-1 từ năm 2010. Đối với các ứng dụng dược phẩm, thông số kỹ thuật theo loại 2 thường hữu ích. Tuy nhiên, cần thận trọng đối với các hạt, vì tiêu chuẩn này quy định rằng không có hạt nào lớn hơn 5 µm có thể được chứa trong các lớp 1-5. Các hệ thống ống thép không gỉ điển hình trong ngành dược phẩm với các bộ lọc trung tâm nằm ngay phía sau nhà máy sản xuất không đáp ứng yêu cầu này. Các mạng khí nén này được vận hành với vận tốc dòng chảy lên tới 80 m/s. Bộ giảm áp và van cũng có thể xả các hạt. Do đó, các giới hạn đối với các hạt nên được xác định dựa trên chính các lớp phòng sạch.

Đối với độ sạch cấp A và B, bộ lọc điểm sử dụng 0,2 µm phải đảm bảo tính vô trùng và giảm tải lượng hạt theo yêu cầu đối với khí nén đi vào. Các van khí nén đặt trong phòng sạch như vậy sau đó cũng phải được cung cấp với chất lượng không khí được lọc này.

Các giá trị giới hạn vi sinh vật bị thiếu đối với khí nén cả trong dược điển và trong ISO 8573. Ở đây cũng nên xác định các giới hạn dựa trên các loại phòng sạch mà khí nén được sử dụng, ví dụ: đối với loại C là tối đa. cho phép 100KBE/m³ từ Phụ lục 1.
Yêu cầu đối với khí nén trong ngành dược phẩm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.