Nước RO, tinh kiết WFI chuyên dụng cho phòng sạch

Đây là những bài viết về Hệ thống nước tinh khiết (RO) và nước pha tiêm (WFI) để sản xuất nước tinh khiết và nước pha tiêm được sử dụng trong sản xuất dược phẩm, những bài viết này rất hữu ích cho các chuyên gia dược phẩm mới cũng như có kinh nghiệm.


Đăng nhận xét