SOP

SOP chuyên dụng cho phòng sạch dược phẩm

Đây là những bài viết giới thiệu về SOP quy trình thao tác chuẩn cho vận hành các hệ thống trong nhà máy sản xuất dược phẩm

Bài viết liên tục cập nhật về SOP cho nhà máy.


Đăng nhận xét