Tiêu chuẩn chuyên ngành phòng sạch

Đây là những bài viết về (Tiêu chuẩn) được sử dụng trong lĩnh vực thiết kế phòng sạch cho sản xuất dược phẩm. Phòng sạch bệnh viện những bài viết này rất hữu ích cho các chuyên gia dược phẩm mới cũng như có kinh nghiệm. Trang này được cập nhật thường xuyên, do đó, đừng quên truy cập lại.

KSNguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v

0914 24 20 94

nguyenhoangquocan@gmail.com.

Đăng nhận xét