FDA

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch GMP Phần 1: Sản xuất GMP và CGMP

Thực hành sản xuất tốt GMP GMP là gì? Thực hành Sản xuất Tốt tiêu chuẩn hóa các biến số sản xuất với các yêu cầu tối thiểu về độ sạch, bao bì và thành phần đối với các sản phẩm yêu cầu cấp phép và ủy quyền để bán trên thị trường. Các ngành liên quan…

Thiết kế phòng sạch

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm theo Khuyến nghị của FDA

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm: Khuyến nghị của FDA Khuyến nghị của FDA về khu vực sạch dược phẩm và hỗ trợ bảo trì khu vực trong đơn vị sản xuất vô trùng. Bảo dưỡng khu vực sạch dược phẩm có tầm quan trọng trong sản xuất vô trùng. Tính vô trùng của…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào