GLP

Thẩm định lại hệ thống nước tinh khiết

Thẩm định lại hệ thống nước tinh khiết Hệ thống nước tinh khiết là một hệ thống quan trọng trong ngành dược phẩm. Việc xác nhận lại hệ thống nước là bắt buộc sau bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống để duy trì chất lượng sản phẩm. Tại sao phải thẩm đ…

Thiết kế phòng sạch

Hướng dẫn thiết kế phòng thí nghiệm an toàn

[full-post] Đại học Yale Hướng dẫn thiết kế phòng thí nghiệm an toàn Được chuẩn bị bởi Đại học Yale Sức khỏe & An toàn Môi trường Sửa đổi tháng 6 năm 2016 Nội dung Giới thiệu Công trình tiền xây dựng/cải tạo Vận hành phòn…

Thiết kế phòng sạch

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm

[left-post] Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm Tổng quan dễ hiểu về hướng dẫn Thẩm định hệ thống máy tính cho hệ thống HPLC bao gồm cả Thẩm định phần mềm hoạt động bên trong nó. (Computer Validation) Định nghĩa thẩm định máy tính Thẩm địn…

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn GLP cho phòng thí nghiệm vi sinh

Tiêu chuẩn GLP cho phòng thí nghiệm vi sinh Việc thực hiện các thực hành tốt trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn GLP là rất quan trọng trong lĩnh vực vi sinh vì rất nhiều vấn đề được tìm thấy trong quá trình đánh giá vi sinh theo quy định. Xem th…

Thiết kế phòng sạch

Quy trình chuẩn bị nước pha tiêm (WFI) trong dược phẩm

Quy trình chuẩn bị nước cất pha tiêm (WFI) trong dược phẩm Nước pha tiêm được sử dụng trong sản xuất vô trùng và việc chuẩn bị và lưu trữ là một quá trình quan trọng. Về cơ bản có hai loại nước pha chế trong dược phẩm. Quy trình chuẩn bị nước cho t…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào