HVAC

SOP cho hệ thống Chiller

SOP cho hệ thống Chiller (Máy làm lạnh nước) Quy trình vận hành tiêu chuẩn để bắt đầu và dừng các hệ thống làm mát và giám sát máy làm lạnh. 1.0 MỤC TIÊU Để đặt ra các thủ tục cho Chillers. 2.0 PHẠM VI SOP này sẽ được áp dụng cho hệ thống máy là…

Thiết kế phòng sạch

SOP bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất

SOP để bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất Quy trình vận hành tiêu chuẩn phá vỡ bảo trì thiết bị trong các bộ phận dược phẩm khác nhau và ghi lại thông tin trong thẻ lịch sử máy. 1.0 MỤC TIÊU Để đặt ra các thủ tục để bảo trì sự c…

Thiết kế phòng sạch

SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc của hệ thống AHU

SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc của hệ thống AHU Quy trình vận hành tiêu chuẩn để kiểm tra và làm sạch các bộ lọc của hệ thống AHU được lắp đặt trong khối tiện ích. 1.0 MỤC TIÊU Đặt ra quy trình kiểm tra / làm sạch bộ lọc hệ thống AHU. 2.0 …

Thiết kế phòng sạch

Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối

Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối Ý nghĩa của độ ẩm và sự khác biệt giữa độ ẩm so với độ ẩm tương đối, các phương pháp đo độ ẩm tương đối và đơn vị của chúng. Đó là một chủ đề gây nhầm lẫn để phân biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối. Độ ẩm t…

Thiết kế phòng sạch

Thẩm định hệ thống HVAC nhà máy thuốc tiêm vô trùng

Thẩm định hệ thống HVAC Quy trình thẩm định hệ thống HVAC và chi tiết các thử nghiệm trong ngành dược phẩm: Mô hình dòng  khí. Tốc độ và thay đổi lưu lượng khí mỗi giờ. Kiểm tra rò rỉ bộ lọc. Đếm hạt bụi trong không khí. Kiểm tra tính khả thi của hệ…

Thiết kế phòng sạch

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm rất hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm chéo trong cả dược phẩm không vô trùng và vô trùng. A. Sản phẩm không vô trùng 1. Lắp …

Thiết kế phòng sạch

Các bước thẩm định hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC)

Thẩm định hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) Thẩm định hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), là thực hiện kiểm tra Bộ xử lý không khí AHU, kiểm tra hiệu năng Bộ lọc HEPA với  (DOP test), Kiểm tra vận tốc …

Thiết kế phòng sạch

Chức năng của hệ thống HVAC trong nhà máy dược phẩm

Chức năng của hệ thống HVAC trong nhà máy dược phẩm Hệ thống thông gió sưởi ấm và điều hòa không khí được sử dụng để duy trì khu vực phòng sạch vô trùng cũng như sản xuất không vô trùng. Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí ( HVAC ) …

Thiết kế phòng sạch

Tìm hiểu dòng khí trong khu vực phòng sạch

Tìm hiểu dòng khí trong khu vực phòng sạch Tìm hiểu dòng khí là hữu ích để hình dung mô hình luồng không khí trong khu vực phòng sạch vô trùng. dòng khí bay theo luồng không khí trong khu vực và cho thấy đường đi của nó. Tìm hiểu dòng khí còn …

Thiết kế phòng sạch

Tóm tắt cách thẩm định hệ thống phụ trợ tiện ích trong các nhà máy dược phẩm

Thẩm định hệ thống phụ trợ tiện ích trong các nhà máy dược phẩm Nhiều loại tiện ích phụ trợ được sử dụng trong cơ sở sản xuất dược phẩm. Điều quan trọng và bắt buộc là phải Thẩm định các tiện ích trước khi sử dụng trong sản xuất dược phẩm. STT M…

Thiết kế phòng sạch

SOP vận hành bộ xử lý không khí AHU

SOP vận hành bộ xử lý không khí AHU  Quy trình SOP vận hành tiêu chuẩn để bộ xử lý không khí được sử dụng để duy trì độ sạch của khu vực được sử dụng cho sản xuất dược phẩm. 1.0 MỤC TIÊU Để mô tả một quy trình cho hoạt động của các đơn vị xử…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào