HVAC phòng sạch

Thiết kế phòng sạch hướng dẫn từ căn bản đến hiểu rỏ

Thiết kế phòng sạch nhiều điều cần tìm hiểu Thiết kế phòng sạch là gì? Trước khi bắt đầu, xin lưu ý rằng kinh nghiệm chính thiết kế và xây dựng phòng sạch của chúng tôi trải dài hơn ba thập kỷ và trải dài từ các khu vực được kiểm soát môi trường cơ…

Thiết kế phòng sạch

Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối

Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối Ý nghĩa của độ ẩm và sự khác biệt giữa độ ẩm so với độ ẩm tương đối, các phương pháp đo độ ẩm tương đối và đơn vị của chúng. Đó là một chủ đề gây nhầm lẫn để phân biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối. Độ ẩm t…

Thiết kế phòng sạch

Phân biệt HVAC phòng sạch với hệ thống thường

Điều gì phân biệt HVAC phòng sạch với các hệ thống thông thường? Thiết kế hệ thống HVAC  thông thường là thực hiện kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Thiết kế hệ thống HVAC phòng sạch , phải xem xét các khía cạnh như kiểm soát hạt bụi, vi sinh, tĩnh điệ…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào