RO

SOP để khử trùng hóa học của bộ phận tiền xử lý của hệ thống cấp nước tinh khiết

SOP để khử trùng hóa học của bộ phận tiền xử lý của hệ thống cấp nước tinh khiết Quy trình vận hành tiêu chuẩn để khử trùng bộ lọc cát áp suất, chất làm mềm nước, bể chứa nước mềm, bể chứa dung dịch nước muối và bể định lượng. 1.0 MỤC TIÊU Đặt ra…

Thiết kế phòng sạch

SOP thông số quan trọng trong hệ thống nước tinh khiết

SOP cho giới hạn ngoài chấp nhận cho các thông số quan trọng trong hệ thống nước tinh khiết Quy trình vận hành tiêu chuẩn để thực hiện hành động khi bất kỳ thông số quan trọng nào được tìm thấy từ đặc điểm kỹ thuật trong hệ thống nước tinh khiết. …

Thiết kế phòng sạch

Hệ thống nước cho sản xuất dược phẩm theo WHO

Nguyên tắc chung cho hệ thống nước dược phẩm Hệ thống sản xuất, lưu trữ và phân phối nước dược phẩm phải được thiết kế, lắp đặt, vận hành, chất lượng và bảo trì để đảm bảo sản xuất nước đáng tin cậy với chất lượng phù hợp. Cần phải xác nhận quy t…

Thiết kế phòng sạch

Khái niệm cơ bản về máy phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC)

Khái niệm cơ bản về máy phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) Hàm lượng carbon là một trong những thông số quan trọng nhất được đo lường trong các loại giải pháp khác nhau, từ nước uống thương mại đến nước thải công nghiệp. Máy phân tích tổng l…

Thiết kế phòng sạch

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết Quy trình phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) của nước tinh khiết, hiệu chuẩn và chi tiết thiết bị trong dược phẩm. bài viết liên quan: Khái niệm cơ bản về máy phân tích tổng lượ…

Thiết kế phòng sạch

Tóm tắt cách thẩm định hệ thống phụ trợ tiện ích trong các nhà máy dược phẩm

Thẩm định hệ thống phụ trợ tiện ích trong các nhà máy dược phẩm Nhiều loại tiện ích phụ trợ được sử dụng trong cơ sở sản xuất dược phẩm. Điều quan trọng và bắt buộc là phải Thẩm định các tiện ích trước khi sử dụng trong sản xuất dược phẩm. STT M…

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn nước tinh khiết GMP-WHO

Nước dùng trong dược phẩm theo WHO-GMP Tìm hiểu tất cả về nước sử dụng trong Dược phẩm bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống nước dược phẩm, thông số kỹ thuật chất lượng nước, phương pháp lọc nước, hệ thống lọc, lưu trữ và phân phối nước, Kiểm tra …

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào