SOP

SOP cho hệ thống Chiller

SOP cho hệ thống Chiller (Máy làm lạnh nước) Quy trình vận hành tiêu chuẩn để bắt đầu và dừng các hệ thống làm mát và giám sát máy làm lạnh. 1.0 MỤC TIÊU Để đặt ra các thủ tục cho Chillers. 2.0 PHẠM VI SOP này sẽ được áp dụng cho hệ thống máy là…

Thiết kế phòng sạch

SOP hiệu chuẩn các công cụ sản xuất và kiểm soát chất lượng

SOP hiệu chuẩn các công cụ trong sản xuất và kiểm soát chất lượng Quy trình vận hành tiêu chuẩn để hiệu chỉnh các công cụ sản xuất và kiểm soát chất lượng và chuẩn bị kế hoạch hiệu chuẩn.  {tocify} 1.0 MỤC TIÊU Đặt ra quy trình hiệu chuẩn dụng cụ.…

Thiết kế phòng sạch

SOP để khử trùng hóa học của bộ phận tiền xử lý của hệ thống cấp nước tinh khiết

SOP để khử trùng hóa học của bộ phận tiền xử lý của hệ thống cấp nước tinh khiết Quy trình vận hành tiêu chuẩn để khử trùng bộ lọc cát áp suất, chất làm mềm nước, bể chứa nước mềm, bể chứa dung dịch nước muối và bể định lượng. 1.0 MỤC TIÊU Đặt ra…

Thiết kế phòng sạch

SOP bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất

SOP để bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất Quy trình vận hành tiêu chuẩn phá vỡ bảo trì thiết bị trong các bộ phận dược phẩm khác nhau và ghi lại thông tin trong thẻ lịch sử máy. 1.0 MỤC TIÊU Để đặt ra các thủ tục để bảo trì sự c…

Thiết kế phòng sạch

SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc của hệ thống AHU

SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc của hệ thống AHU Quy trình vận hành tiêu chuẩn để kiểm tra và làm sạch các bộ lọc của hệ thống AHU được lắp đặt trong khối tiện ích. 1.0 MỤC TIÊU Đặt ra quy trình kiểm tra / làm sạch bộ lọc hệ thống AHU. 2.0 …

Thiết kế phòng sạch

SOP thông số quan trọng trong hệ thống nước tinh khiết

SOP cho giới hạn ngoài chấp nhận cho các thông số quan trọng trong hệ thống nước tinh khiết Quy trình vận hành tiêu chuẩn để thực hiện hành động khi bất kỳ thông số quan trọng nào được tìm thấy từ đặc điểm kỹ thuật trong hệ thống nước tinh khiết. …

Thiết kế phòng sạch

Các bước thẩm định hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC)

Thẩm định hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) Thẩm định hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), là thực hiện kiểm tra Bộ xử lý không khí AHU, kiểm tra hiệu năng Bộ lọc HEPA với  (DOP test), Kiểm tra vận tốc …

Thiết kế phòng sạch

Danh sách kiểm tra cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì.

Danh sách kiểm tra kiểm soát cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì. 1. Kiểm toán chất lượng nội bộ có được thực hiện không? Ngày kiểm toán cuối cùng Tình trạng tuân thủ Bất kỳ vấn đề đang chờ xử lý (Có thể đính kèm tờ riêng nếu cần) 2. C…

Thiết kế phòng sạch

SOP vận hành bộ xử lý không khí AHU

SOP vận hành bộ xử lý không khí AHU  Quy trình SOP vận hành tiêu chuẩn để bộ xử lý không khí được sử dụng để duy trì độ sạch của khu vực được sử dụng cho sản xuất dược phẩm. 1.0 MỤC TIÊU Để mô tả một quy trình cho hoạt động của các đơn vị xử…

Thiết kế phòng sạch

SOP vận hành và giám sát của Pass box động

1.0 MỤC TIÊU Để mô tả quy trình vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động. PASS BOX ĐỘNG 2.0 PHẠM VI SOP này được áp dụng để vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động. 3.0 TRÁCH NHIỆM Bộ phận vi sinh - Kiểm soát chất lượng 4.0 TÀ…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào