Thiết kế điều hòa phòng sạch

Phân biệt HVAC phòng sạch với hệ thống thường

Điều gì phân biệt HVAC phòng sạch với các hệ thống thông thường? Thiết kế hệ thống HVAC  thông thường là thực hiện kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Thiết kế hệ thống HVAC phòng sạch , phải xem xét các khía cạnh như kiểm soát hạt bụi, vi sinh, tĩnh điệ…

Thiết kế phòng sạch

Thiết kế điều hòa phòng sạch

Lưu ý quan trọng khi thiết kế điều hòa phòng sạch. Dưới đây là 4 lưu ý quan trong khi thiết kế điều hòa phòng sạch , cho các dự án cần cung cấp phòng sạch. Tham khảo  >> Mẫu thiết kế phòng mổ bệnh viện. >>Phân loại cấp độ phòng sạc…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào