Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm. Căn cứ TT 18 /2013/TT-BYT

Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm. Quy định về Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm.
Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm

Qui định về kiến trúc phòng.

1. Chiều cao phòng:

a) Phòng làm việc trong các hạng mục công trình chính có chiều cao trong phòng không được thấp hơn: 3,30m (Chiều cao làm việc);

b) Các phòng phụ, phòng vệ sinh có chiều cao không được thấp hơn: 2,80m.

2. Chiều rộng hành lang:

a) Hành lang chính không được nhỏ hơn: 2,40m.
b) Hành lang phụ không được nhỏ hơn: 1,50m.

3. Cửa đi:

a) Chiều cao của các loại cửa đi không được nhỏ hơn: 2,10m.

b) Chiều rộng cửa: loại 2 cánh không được nhỏ hơn: 1,20m.
loại 1 cánh không được nhỏ hơn: 0,80m.

4. Cầu thang:

a) Độ dốc cầu thang không được lớn hơn: 30.

b) Chiều rộng mỗi bản thang không được nhỏ hơn: 1,60m.

c) Chiều rộng chiếu nghỉ không được nhỏ hơn: 2,00m.

5. Chiếu sáng và thông gió:

a) Các phòng của khu hành chính, khoa, phòng chuyên môn và khu phụ trợ phải được ưu tiên chiếu sáng và thông gió tự nhiên, trực tiếp. Đối với các phòng mổ, thủ thuật và xét nghiệm: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thông gió phải điều chỉnh được theo yêu cầu;

b) Diện tích cửa sổ chiếu sáng cho các phòng được quy định trong bảng;

Bảng diện tích cửa sổ chiếu sáng tự nhiên cho các phòng

Loại phòng Tỷ lệ (%)
(Diện tích cửa sổ / Diện tích sàn)
Các phòng thông thường Không nhỏ hơn 20%
Các phòng phụ trợ Không nhỏ hơn 15%

Quy định về các điện kỹ thuật (chiếu sáng, độ sạch, trao đổi không khí)

1. Phòng xét nghiệm phải bảo đảm các điều kiện an toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ.

Đối với các phòng xét nghiệm thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV thì phải đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định về bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV.

2. Cabin vô trùng (lamina Hot) của các phòng xét nghiệm đạt yêu cầu của phòng sạch như sau:

a) Luân chuyển không khí : 20 lần/h

b) Ánh sáng : 1080 Lux

c) Nhiệt độ : 19 độ C - 22 độ C

d) Độ ẩm : 45% - 60%
3. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn cháy cho nhà và công trình”, mã số QCVN 06:2010/BXD.

XEM TOÀN BỘ Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm TẠI ĐÂY

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện.


Thông tư 18 /2013/TT-BYTBỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013
THÔNG TƯ

Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

Căn cứ Khoản 3 Điều 17 và Khoản 3 Điều 57 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm.

Điều 1. Vị trí, mặt bằng tổng thể

1. Đối với bệnh viện.

a) Vị trí khu đất xây dựng có hệ thống giao thông thuận lợi, phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định;

b) Khu đất xây dựng có hệ thống kỹ thuật hạ tầng, vệ sinh môi trường tốt;

c) Diện tích khu đất xây dựng bệnh viện truyền nhiễm lấy theo quy chuẩn thiết kế bệnh viện từ 50m2/giường đến 100m2/giường, có kích thước hình học hợp lý, đủ để bố trí các hạng mục công trình sau: khối khám bệnh, khối kỹ thuật nghiệp vụ - cận lâm sàng - thăm dò chức năng, khối lưu trú bệnh nhân, khối hành chính quản trị và dịch vụ tổng hợp, khối kỹ thuật - hậu cần và công trình phụ trợ.

d) Mặt bằng tổng thể bệnh viện phải được quy hoạch theo nguyên tắc một chiều, các khu vực khám bệnh, lưu trú bệnh nhân được bố trí theo nguyên tắc bảo đảm khoảng cách ly an toàn và hạn chế giao thông nội bộ giao cắt qua;

đ) Diện tích xây dựng chiếm tối đa 35% diện tích toàn bộ khu đất;

Trong mặt bằng tổng thể của bệnh viện phải bố trí hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn theo quy định;

Diện tích trồng cây xanh lấy bóng mát và cách ly với bên ngoài chiếm từ 35% đến 40% diện tích khu đất;

Bệnh viện phải có cổng và tường rào để ngăn cách, bảo vệ.

Đối với khoa truyền nhiễm và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có chức năng khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm.

Khoa truyền nhiễm trong các bệnh viện phải xây dựng ở một khu riêng biệt;

Vị trí khu đất xây dựng khoa có hệ thống giao thông thuận lợi, có hệ thống kỹ thuật hạ tầng, vệ sinh môi trường tốt;

Vị trí xây dựng khoa đặt cuối hướng gió chủ đạo, bảo đảm khoảng cách ly với các công trình xung quanh.

Điều 2. Yêu cầu chung về thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật

1. Giải pháp tổ chức không gian của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm bảo đảm các yêu cầu:

a. Phù hợp với yêu cầu công năng sử dụng, tính chất chuyên môn và mang tính hiện đại;

b. Các giải pháp kiến trúc, kỹ thuật và thiết bị sử dụng phải bảo đảm cách ly, an toàn lao động (thông gió, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy);

c. Nơi làm việc của Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, trưởng khoa, khối hành chính tổng hợp được bố trí khu vực riêng;

d. Mỗi khoa chuyên môn có một phòng của lãnh đạo và một phòng làm việc của nhân viên, được trang bị bàn làm việc, tủ lưu trữ hồ sơ và các trang thiết bị thông dụng khác phù hợp với chức năng quản lý;

đ. Các phòng thủ thuật, khu tiệt trùng xử lý dụng cụ, thiết bị y tế được bố trí dây chuyền theo 01 chiều;

e. Các phòng xét nghiệm bảo đảm các yêu cầu sau:

- Bố trí khép kín để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, chống lây nhiễm và không gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.

- Bảo đảm yêu cầu vi khí hậu theo từng cấp độ.

g. Khu vực lưu bệnh nhân được thiết kế các vách ngăn động chia ra thành nhiều khu vực trên một đơn nguyên, bảo đảm cách ly khi cần theo từng cấp độ;

h. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được bố trí một khu kỹ thuật để cung cấp dịch vụ và một khu đào tạo huấn luyện cho tuyến dưới;

i. Phải có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và khí thải.

2. Chiều cao phòng:

a. Phòng làm việc trong các hạng mục công trình chính có chiều cao trong phòng không được thấp hơn: 3,30m (Chiều cao làm việc);

b. Các phòng phụ, phòng vệ sinh có chiều cao không được thấp hơn: 2,80m.

3. Chiều rộng hành lang:

a. Hành lang chính không được nhỏ hơn: 2,40m.

b. Hành lang phụ không được nhỏ hơn: 1,50m.

4. Cửa đi:

a) Chiều cao của các loại cửa đi không được nhỏ hơn: 2,10m.

b) Chiều rộng cửa: loại 2 cánh không được nhỏ hơn: 1,20m. loại 1 cánh không được nhỏ hơn: 0,80m.

5. Cầu thang:

a) Độ dốc cầu thang không được lớn hơn: 30°.

b) Chiều rộng mỗi bản thang không được nhỏ hơn: 1,60m.

c) Chiều rộng chiếu nghỉ không được nhỏ hơn: 2,00m.

6. Chiếu sáng và thông gió:

a) Các phòng của khu hành chính, khoa, phòng chuyên môn và khu phụ trợ phải được ưu tiên chiếu sáng và thông gió tự nhiên, trực tiếp. Đối với các phòng mổ, thủ thuật và xét nghiệm: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thông gió phải điều chỉnh được theo yêu cầu;

b) Diện tích cửa sổ chiếu sáng cho các phòng được quy định trong bảng;

Bảng diện tích cửa sổ chiếu sáng tự nhiên cho các phòng
Loại phòng Tỷ lệ (%)

(Diện tích cửa sổ / Diện tích sàn)
Các phòng thông thường Không nhỏ hơn 20%
Các phòng phụ trợ Không nhỏ hơn 15%

Điều 3. Yêu cầu kỹ thuật

1. Phòng xét nghiệm phải bảo đảm các điều kiện an toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ.

Đối với các phòng xét nghiệm thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV thì phải đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định về bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV.

2. Cabin vô trùng (lamina Hot) của các phòng xét nghiệm đạt yêu cầu của phòng sạch như sau:

a) Luân chuyển không khí : 20 lần/h
b) Ánh sáng : 1080 Lux
c) Nhiệt độ : 19°C - 22°C
d) Độ ẩm : 45% - 60%

3. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn cháy cho nhà và công trình”, mã số QCVN 06:2010/BXD.

4. Khoảng cách tối đa từ cửa đi của các phòng đến lối thoát nạn gần nhất được quy định tại bảng sau.

Bảng khoảng cách từ các phòng đến lối thoát nạn gần nhất

Bậc chịu lửa Khoảng cách tối đa cho phép (m)
Từ các phòng ở giữa 2 lối thoát nạn Từ các phòng có lối ra hành lang cụt
I 30 25
II 30 25

5. Kỹ thuật hạ tầng:

a) Cấp điện:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm phải được cấp điện 24h/ngày đáp ứng yêu cầu chiếu sáng, sử dụng các thiết bị.

- Hệ thống cấp điện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm phải bảo đảm các yêu cầu:

+ Hệ thống điện chiếu sáng phải độc lập với hệ thống điện động lực;

+ Có hệ thống tiếp địa an toàn.

b) Cấp nước:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm phải được cấp nước sạch đầy đủ liên tục trong ngày từ nguồn nước máy, các bể dự trữ nước đã qua xử lý bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Có hệ thống cấp nước vô trùng cho các phòng mổ, thủ thuật và phục vụ cho công tác thí nghiệm của phòng xét nghiệm.

- Phải có bể chứa nước dùng cho sinh hoạt, dự phòng cứu hỏa.

c) Thoát nước:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm phải có hệ thống thoát nước mặt và nước thải riêng biệt.

d) Nước thải:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm phải có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải phải đạt tiêu chuẩn loại A (theo mức I, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7382-2004 về Chất lượng nước - Nước thải bệnh viện - Tiêu chuẩn thải và cột A, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 28: 2010 về nước thải y tế) Nước thải từ khu xét nghiệm và từ các phòng vệ sinh phải được thu gom, xử lý riêng trước khi thải vào hệ thống chung.

- Các phòng kỹ thuật phải có hệ thống thu nước sàn khi cọ rửa vệ sinh.

đ) Chất thải rắn:

- Chất thải y tế phải được phân loại thu gom lưu giữ và vận chuyển tới bộ phận xử lý của cơ sở hoặc khu vực chung tuân thủ theo quy định hiện hành về quản lý chất thải y tế.

- Chất thải sinh hoạt được tập trung thu gom đưa đi xử lý theo quy định hiện hành.

e) Khí thải:

- Các phòng xét nghiệm phải có hệ thống thu và xử lý khí thải từ các tủ HOT

- Phòng hoá sinh phải có hệ thống thu và xử lý không khí.

g) Yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện công trình:

- Kết cái và hoàn thiện công trình:

+ Các hạng mục công trình khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm phải có kết cấu bền vững, dễ thi công xây lắp, phù hợp với điều kiện xây dựng sẵn có tại địa phương.

+ Các hạng mục công trình khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm phải được xây dựng, hoàn thiện cả nội thất, ngoại thất theo đúng các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và yêu cầu riêng của các phòng chuyên ngành.

- Tường:

+ Tường trong nhà phải sơn để có thể cọ rửa được, bên ngoài sơn chống thấm.

+ Tường bên trong các phòng kỹ thuật, phòng xét nghiệm, khu rửa tiệt trùng, sấy hấp dụng cụ và phòng vệ sinh phải được sơn hoặc ốp vật liệu chịu axít, dung môi và dễ khử khuẩn.

- Sàn:

+ Sàn lát bằng gạch Ceramic, Granit, bảo đảm không trơn, trượt.

+ Sàn các phòng kỹ thuật, khu labo xét nghiệm dùng vật liệu có kích thước lớn hạn chế khe kẽ. Giao tuyến với tường vuốt tròn cạnh dễ vệ sinh chống đọng và bám bụi.

- Trần:

+ Trần thiết kế phẳng, các giao tuyến trơn, nhẵn hạn chế khe kẽ bảo đảm yêu cầu vệ sinh, cách nhiệt, cách âm, chống thấm tốt.

+ Trần sơn màu trắng.

- Cửa sổ:

+ Cửa sổ phải có khuôn, có hoa sắt bảo vệ và lưới chống côn trùng.

+ Cánh cửa lớp ngoài Pano hoặc chớp, bằng gỗ, kim loại hoặc nhựa lõi thép. Lớp trong là cửa kính để chiếu sáng tự nhiên, thông thoáng, ngăn gió lạnh.

- Cửa đi:

+ Cửa đi phải có khuôn bảo đảm độ bền vững, an toàn.

+ Cánh cửa bằng gỗ, kim loại, hoặc nhựa lõi thép kết hợp với kính.

Điều 4. Tiêu chuẩn diện tích, thiết kế

Tiêu chuẩn diện tích tham khảo theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365-2007 Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia có liên quan.

Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0040: 2005: Tiêu chuẩn thiết kế khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.

Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0039 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.

Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0038 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.

Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.

Diện tích khu vực khám của các bệnh viện truyền nhiễm tính toán tham khảo theo Tiêu chuẩn TCXDVN 365-2007 Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế, nhân thêm với hệ số 1,2 đến 1,5 cho khu vực dự phòng khi có thảm họa về dịch.

Điều 5. Yêu cầu về thiết bị y tế

Thiết bị y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được áp dụng theo Danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản Ban hành theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngoài ra cần lưu ý một số điểm sau:

1) Đối với máy thở phải có thiết bị khử khuẩn đầu ra.

2) Buồng bệnh phải có máy tạo ozôn hoặc thiết bị khử khuẩn.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để hướng dẫn, xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ trưởng (để B/c);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TB-CT, PC.


KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGNguyễn Thanh Long

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2 do KS. Ấn cung cấp.

Thiết kế phòng sạch bệnh viện phần 2, cung cấp các yêu cầu về phân phòng trong xây dựng bệnh viện, diện tích quy mô giường bệnh. Kích thước thang máy, cửa ra vào và các khu vực chức năng cần có khi thiết kế phòng sạch cho bệnh viện.
Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2

>> Xem Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 1 tại đây

5. YÊU CẦU VỀ VỊ TRÍ XÂY DỰNG

5.1. Sơ đồ vị trí khoa phẫu thuật trong bệnh viện đa khoa.
5.2. Đặt ở khu vực trung tâm bệnh viện, nơi có các điều kiện môi trường và hạ tầng kỹ thuật tốt nhất.
5.3. Gần khu chăm sóc tích cực, liên hệ thuận tiện với khu điều trị ngoại khoa và các khu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.
5.4. Đặt tại vị trí cuối hành lang để dễ dàng kiểm soát được sự ra vào, không có giao thông qua lại.
5.5. Thuận tiện cho việc lắp đặt, vận hành các thiết bị; gần nguồn cung cấp dụng cụ, vật tư vô khuẩn và hệ thống kỹ thuật; điện, nước, điều hoà không khí, khí y tế.

6. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

6.1. Kết cấu:

Kết cấu công trình của Khoa Phẫu thuật phải đảm bảo độ bền vững (sử dụng khung bê tông cốt thép hoặc khung kim loại).

6.2. Tổ chức không gian: giải pháp thiết kế tổ chức không gian trong Khoa Phẫu thuật phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Khu vực vô khuẩn, khu sạch và khu phụ trợ riêng biệt; dây chuyền hoạt động hợp lý sạch, bẩn một chiều, phải đảm bảo các yêu cầu về phòng sạch, vô khuẩn.
- Phù hợp với yêu cầu lắp đặt và vận hành các thiết bị quy định tại Danh mục trang thiết bị y tế được ban hành.

6.3. Các yêu cầu về kích thước không gian:

6.3.1. Các phòng chức năng:

- Chiều cao khu vô khuẩn, khu sạch (từ sàn tới trần) không thấp hơn 3,1m.
- Chiều cao khu phụ trợ (từ sàn tới trần) không thấp hơn 3,0m.
- Chiều cao tầng kỹ thuật (từ trần tới hạn dưới kết cấu dầm sàn) không nhỏ hơn 0,2m.

6.3.2. Cầu thang, đường dốc(nếu có):

- Chiều rộng bản thang (1 vế) không nhỏ hơn 1,8m.
- Chiều rộng chiếu nghỉ không nhỏ hơn 2,4m.
- Chiều cao giữa các chiếu nghỉ không thấp hơn 2,0m.

6.3.3. Thang máy:

- Kích thước buồng thang nhân viên không nhỏ hơn 1,1 x 1,4m.
- Kích thước buồng thang bệnh nhân không nhỏ hơn 1,1 x 2,3m.

6.3.4. Hành lang:

- Chiều rộng hành lang bên: không nhỏ hơn 2,1m.
- Chiều rộng hành lang bên có di chuyển giường đẩy: không nhỏ hơn 2,7m.
- Chiều rộng hành lang giữa: không nhỏ hơn 3,0m.
- Chiều cao của hành lang không thấp hơn 2,5m.

6.3.5. Cửa:

- Chiều rộng cửa đi một cánh: không nhỏ hơn 0,9m.
- Chiều rộng cửa đi hai cánh: không nhỏ hơn 1,2m.
- Chiều rộng cửa chính của phòng mổ: không nhỏ hơn 1,6m.
- Chiều cao không thấp hơn 2,1m.

6.4. Yêu cầu diện tích của các hạng mục công trình:

6.4.1. Khu vực vô khuẩn:

Diện tích sử dụng các phòng chức năng khu vô khuẩn được quy định trong bảng 2
Bảng 2.
Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2
Diện tích sử dụng các phòng chức năng khu vô khuẩn

6.4.2. Khu vực sạch:

Diện tích sử dụng các phòng chức năng khu sạch được quy định trong Bảng 3.
Bảng 3.
Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2
Diện tích sử dụng các phòng chức năng khu sạch 

6.4.4. Diện tích của các khu vực Khoa Phẫu thuật theo từng quy mô của bệnh viện đa khoa các tuyến; được quy định trong Bảng 5.
Bảng 5
Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2
Diện tích của các khu vực Khoa Phẫu thuật theo từng quy mô của bệnh viện
Ghi chú: (*) Diện tích sàn Khoa Phẫu thuật được tính với hệ số k = 0,65 - 0,6.

>> Xem Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 1 tại đây

>> Xem tiếp Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 3 tại đây


Thiết kế phòng sạch bệnh viện được thực hiện ra sao? các bước và tài liệu tham khảo.

Thiết kế phòng sạch bệnh viện, nơi luôn đảm bảo sạch sẽ và an toàn. Bởi lẽ chúng là nơi giúp cho người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng, hiệu quả. Vậy Thiết kế phòng sạch bệnh viện cần theo tiêu chuẩn để thiết kế cho bệnh viện như thế nào là phù hợp.
Thiết kế phòng sạch bệnh viện
Phòng mổ bệnh viện

Các tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch bệnh viện

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch bệnh viện của Việt Nam

Tiêu chuẩn TCVN 4088 – 1985: Đây là số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng.

Tiêu chuẩn TCVN 5687 – 1992: Thiết kế thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm

Tiêu chuẩn TCVN 2622 – 1995: Tiêu chuẩn này giúp phòng và chống cháy cho nhà và công trình

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch bệnh viện theo ASHRAE:

Tiêu chuẩn 2000 – HVAC Systems and Equipment

Tiêu chuẩn 1999 – HVAC Applications

Tiêu chuẩn 1998 – Refrigeration

Tiêu chuẩn 1997 – Fundamentals

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch bệnh viện của Úc:

Tiêu chuẩn AS 1668 – Part 1 – 1998: Sử dụng thông gió và điều hòa để điều hòa không khí cho các tòa nhà và kiểm soát cháy.

Tài liệu Thiết kế phòng sạch bệnh viện

TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN – CTYT 38: 2005

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo Khoa Phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung ương trong phạm vi cả nước.

1.2. Có thể vận dụng khi xây dựng Khoa phẫu thuật tại bệnh viện của các Bộ, ngành, bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện ngoài công lập được điều chỉnh theo từng quy mô cụ thể.

2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN

2.1. Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế TCVN - 4470:1995.

2.2. Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình công cộng - Yêu cầu thiết kế TCVN - 2622:1995.

2.3. Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD - 29:1991.

2.4. Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD -16: 1986.

2.5. Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2.6. Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Khoa Phẫu thuật thuộc khối kỹ thuật nghiệp vụ, gồm hệ thống các phòng để thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật chữa bệnh.

3.2. Khoa Phẫu thuật gồm các không gian để thực hiện các chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện các kỹ thuật tiền phẫu thuật (thăm khám, hội chẩn, tiền mê…) đối với người bệnh cần phẫu thuật.

- Thực hiện các phẫu thuật chữa bệnh.

- Thực hiện các kỹ thuật sau mổ (giải mê, hồi tỉnh) và chuyển người bệnh tới các khoa khác để tiếp tục điều trị

- Bảo đảm an toàn phẫu thuật cho người bệnh

3.3. Phải có khu vực nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn về ngoại khoa.

3.4. Khoa Phẫu thuật được tổ chức theo quy mô số giường lưu (từ 55 - 65 giường/phòng mổ) số lượng phòng mổ quy định trong Bảng 1.

- Quy mô 1: Bệnh viện đa khoa quy mô: từ 250 đến 350 giường lưu.

- Quy mô 2: Bệnh viện đa khoa quy mô: từ 400 đến 500 giường lưu.

- Quy mô 3: Bệnh viện đa khoa quy mô: trên 550 giường lưu.


3.5. Khoa Phẫu thuật được quy định thiết kế đạt tiêu chuẩn bền vững theo cấp độ của cơ sở y tế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN - 4470: 1995.
3.6. Khoa Phẫu thuật phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, yêu cầu vô khuẩn cao nhất trong bệnh viện.

4. YÊU CẦU VỀ DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG

4.1. Sơ đồ dây chuyền công năng:
Thiết kế phòng sạch bệnh viện
Sơ đồ dây chuyền công năng

4.2. Dây chuyền hoạt động của Khoa Phẫu thuật phải đảm bảo yêu cầu sạch bẩn một chiều, riêng biệt và được phân chia cấp độ sạch theo ba khu vực:

4.2.1. Khu vực vô khuẩn: khu vực có yêu cầu về môi trường sạch vô khuẩn gồm:

- Các phòng mổ.

- Hành lang vô khuẩn.

- Kho cung cấp vật tư tiêu hao.

4.2.2. Khu vực sạch: khu vực có yêu cầu về môi trường sạch, vô khuẩn ở mức trung bình, là phần chuyển tiếp giữa khu vực vô khuẩn với khu vực phụ trợ gồm:

- Tiền mê.

- Hành lang sạch.

- Phòng khử khuẩn (lau rửa dụng cụ, thiết bị).

- Kỹ thuật hỗ trợ (Thiết bị chuyên dùng, chuẩn bị bó bột).

- Phòng nghỉ giữa ca mổ.

- Phòng ghi hồ sơ mổ.

4.2.3. Khu vực phụ trợ: gồm các bộ phận:

- Tiếp nhận bệnh nhân.

- Hồi tỉnh.

- Hành chính, giao ban đào tạo.

- Thay đồ nhân viên, Khu vệ sinh (tắm, rửa ,thay quần áo…).

- Phòng trưởng khoa.

- Phòng bác sỹ.

- Phòng y tá, hộ lý.

- Sảnh đón tiếp.

- Nơi đợi của người nhà.

>>Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2

Social thiết kế phòng sạch

{facebook#https://www.facebook.com/ThietKeCoDien/} {twitter#https://twitter.com/@Acmcodieni} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#https://www.pinterest.com/thietkephongsach/} {youtube#https://www.youtube.com/user/tapchicodien/} {instagram#https://www.instagram.com/thietkephongsach/}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget