Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch

Yêu cầu cơ bản thiết kế phòng sạch 4

Yêu cầu cơ bản thiết kế phòng sạch 4  Trong bài viết  Yêu cầu cơ bản thiết kế phòng sạch phần 4 , mình sẽ nói thế nào là phòng sạch. Các yêu cầu vật liệu bề mặt và cấp gió trong thiết kế một phòng sạch. Xem thêm: >> Yêu cầu cơ bản thiết k…

Thiết kế phòng sạch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-7:2011 ISO 14644-7:2004

THIẾT BỊ PHÂN TÁCH (TỦ HÚT, HỘP GĂNG TAY, BỘ CÁCH LY VÀ MÔI TRƯỜNG NHỎ) Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolator and mini-environments) Phạm vi áp dụng Tiêu c…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào