WHO GMP

Tìm hiểu về IQ/ OQ / PQ như thế nào là đúng và đủ

IQ/ OQ / PQ như thế nào là đúng và đủ Các quy định yêu cầu thiết bị, hệ thống và các tiện ích được sử dụng cho việc sản xuất theo GMP để chứng minh sự phù hợp cho mục đích sử dụng và vận hành theo thiết kế và thông số kỹ thuật của chúng. Để đáp ứn…

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn nước tinh khiết GMP-WHO

Nước dùng trong dược phẩm theo WHO-GMP Tìm hiểu tất cả về nước sử dụng trong Dược phẩm bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống nước dược phẩm, thông số kỹ thuật chất lượng nước, phương pháp lọc nước, hệ thống lọc, lưu trữ và phân phối nước, Kiểm tra …

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào