máy móc và cơ sở vật chất

SOP bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất

SOP để bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất Quy trình vận hành tiêu chuẩn phá vỡ bảo trì thiết bị trong các bộ phận dược phẩm khác nhau và ghi lại thông tin trong thẻ lịch sử máy. 1.0 MỤC TIÊU Để đặt ra các thủ tục để bảo trì sự c…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào