tieu-chuan

Quy trình chuẩn bị kiểm tra GMP của bộ y tế Việt Nam

Quy trình chuẩn bị kiểm tra GMP của bộ y tế Việt Nam Quy trình chuẩn bị kiểm tra GMP. Mô tả các bước tiến hành chuẩn bị kiểm tra, tiến hành kiểm tra cơ sở đăng ký triển khai GMP để các lần chuẩn bị cho kiểm tra, tiến hành kiểm tra đều được tiến hà…

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn GMP hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất các dược phẩm vô trùng

Tiêu chuẩn GMP hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất các dược phẩm vô trùng Trong quá trình triển khai áp dụng các hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong khuôn khổ Chương trình Tiền đánh giá dược phẩm củ…

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 - Phòng sạch

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 Tiêu chuẩn này sử dụng để thực hiện: Cung cấp một hệ thống để xác định chính sách và quy trình vận hành phòng sạch. Trang phục sử dụng để cách ly sự lây nhiễm do con người ra khỏi môi trường. Đ…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào