tieu-chuan-gmp

Tiêu chuẩn phòng sạch mỹ phẩm cGMP Asean

Tiêu chuẩn phòng sạch mỹ phẩm cGMP Asean tiếng Việt. Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt mỹ phẩm cGMP Asean do hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thống nhất ban hành. cGMP asean là gì?  Hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp sản xuất Mỹ Phẩm.

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch ISO DIS 14644 2015

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch ISO DIS 14644 2015. Những yêu cầu cơ bản về phòng sạch. Ngày nay, một phòng sạch sẽ được phân loại theo tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Mức độ sạch thường được mô tả như là một nồng độ tích lũy nhất đ…

Thiết kế phòng sạch
Không tìm thấy kết quả nào