ISO 14644-1 Tiêu chuẩn phòng sạch

So sánhTiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 và FED 209E

ISO 14644-1 Tiêu chuẩn phòng sạch
ISO 14644-1 Tiêu chuẩn phòng sạch

ISO 14644-1 Tiêu chuẩn phòng sạch
Phân loại Hạt tối đa / m 3 FED STD 209E tương đương
≥0.1µm ≥0.2µm ≥0.3µm ≥0,5µm ≥1µm ≥5µm
ISO 1 10 2,37 1,02 0,35 0,083 0,0029
ISO 2 100 23,7 10.2 3,5 0,83 0,029
ISO 3 1.000 237 102 35 8,3 0,029 Class 1
ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83 2,9 Class 10
ISO 5 100.000 23.700 10.200 3,520 832 29 Class 100
ISO 6 1,0 x 10 6 237.000 102.000 35.200 8.320 293 Class 1.000
ISO 7 1,0 x 10 7 2,37 x 10 6 1.020.000 352.000 83.200 2.930 Class 10.000
ISO 8 1,0 x 10 8 2,37 x 10 7 1,02 x 10 7 3.520.000 832.000 29.300 Class 100.000
ISO 9 1,0 x 10 9 2,37 x 10 8 1,02 x 10 8 35.200.000 8.320.000 293.000 Phòng máy lạnh

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.