Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Mỹ ISPE

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Mỹ ISPE tiêu chuẩn phòng sạch. Được phát triển từ tiêu chuẩn Liên bang Hoa Kỳ.

Dưới đây là Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Mỹ. Hướng dẫn nhanh về tính toán tỷ lệ thay đổi không khí trong phòng sạch. Yêu cầu chi tiết về áp suất, Cácvị trí lắp lọc gió cấp, lắp miệng gió hồi theo phân cấp độ sạch khác nhau.
Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Mỹ ISPE
Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Mỹ ISPE

Xem thêm các tiêu chuẩn phòng sạch khác:

Tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015, tiêu chuẩn chuyên ngành phòng sạch.
Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện
Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch ISO DIS 14644 2015

Bảng tổng hợp hướng dẫn cơ bản về thiết kế phòng sạch

Cấp độ sạch ( theo tiêu chuẩn Fed 209 D ) 1 10 100 1,000 10,000 100,000
Số hạt bụi trên m3 (hạt > 0.5 micron) 35.3 353 3,530 35,300 353,000 3,530,000
Số lần trao đổi không khí 600 500 500 40-120 20-40 10-20
Áp suất phòng sạch 15 Pa 15 Pa 15 Pa 10-15 Pa 10-15 Pa 5-10 Pa
Phần trăm diện tích trần có lắp lọc Hepa. 100% 100% 90% 20-50% 10-20% 5-10%
Những vị trí yêu cầu phải có lọc Hepa Tại trần Trần/Tường cao
Vị trí lọc hepa Trần Trần/AHU
Vị trí lắp miệng gió hồi Dưới Sàn Tường thấp hoặc dưới sàn Vách thấp Vách
Tốc độ gió cấp (m/s) 0.45 0.15-0.45
Tốc độ gió hồi (m/s) n/a 0.5-1 1-2.5 2.5
Chốt gió ( Yêu Cầu ) Yes None
Diện tích cho 1 người trong không gian ( m2) 40 30 20 10 5
Thiết bị trong phòng
Rất ít
30% sàn 50% sàn
Chiều cao phòng (m) n/a Tối thiểu 3 Tối thiểu 2.75 Tối thiểu 2.25

Giải thích cách sử dụng bảng trên:

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch là tổng hợp các yêu cầu cơ bản nhất để làm cơ sở tính toán nhanh thiết kế 01 phòng sạch đạt yêu cầu.

Số lần trao đổi không khí theo khuyến nghị khá lớn với cấp độ sạch từ 1, 10, 100 .

Trong trường hợp nếu ta có thể tính toán chính xác số lượng hạt bụi sinh ra trong quá trình vận hành của phòng để từ đó xác định chính xác số lần trao đổi không khí là chính xác nhất.

Theo mình biết hiện nay Camfil Far có 01 ứng dụng tính toán chi tiết được số lần trao đổi không khí theo cấp độ sạch thiết kế.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.