Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam được được KS. Ấn chia sẽ cho mọi người.

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam này sẽ được phân loại theo từng phần. Tiêu chuẩn chia thành 8 phần sẽ được cung cấp cho mọi người tham khảo và download. Những tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch sẽ được cập nhật liên tục cho mọi xem tại trang này liên tục qua các thời điểm.
Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-1:2011 tương đương ISO 14644-1:1999

PHÒNG SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT LIÊN QUAN - PHẦN 1: PHÂN LOẠI ĐỘ SẠCH KHÔNG KHÍ Dowload phần 1 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-2:2011 tương đương ISO 14644-2:2000

Phần 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỂ THỬ NGHIỆM VÀ THEO DÕI NHẰM CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP LIÊN TỤC VỚI TCVN 8664-1 Dowload phần 2 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 3

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-3:2011 tương đương ISO 14644-3:2005

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỬ Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods Dowload phần 3 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 4

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-4:2011 tương đương ISO 14644-4:2001

PHẦN 4: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ KHỞI ĐỘNG Dowload phần 4 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 5

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-5:2011 tương đương ISO 14644-5:2004

PHẦN 5: VẬN HÀNH Dowload phần 5 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 6

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-6:2011 tương đương ISO 14644-6:2007

PHẦN 6: TỪ VỰNG Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6: Vocabulary Dowload phần 6 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 7

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-7:2011 tương đương ISO 14644-7:2004

PHẦN 7: THIẾT BỊ PHÂN TÁCH (TỦ HÚT, HỘP GĂNG TAY, BỘ CÁCH LY VÀ MÔI TRƯỜNG NHỎ)

Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolator and mini-environments) Dowload phần 7 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam tập 8

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-8:2011 tương đương ISO 14644-8:2006

PHẦN 7: PHÂN LOẠI Ô NHIỂM TRONG KHÔNG KHÍ Dowload phần 8 tại đây

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch bệnh viện Việt Nam Dowload tại đây

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.