Tiêu chuẩn phòng Sạch GMP-EU

Tiêu chuẩn phòng Sạch GMP-EU

Cập nhật mới về tiêu chuẩng phòng sạch GMP-EU được ban hành bởi Ủy Ban Châu Âu. Trong tiêu chuẩn cập nhật về cấp độ sạch cho phòng.
Tiêu chuẩn phòng Sạch GMP-EU
Những qui định về sản xuất sản phẩm có độc chất nguy hiểm.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.