Hướng dẫn thẩm định hệ thống nước có độ tinh khiết cao

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống nước có độ tinh khiết cao (nước dược dụng)

Biết cách kiểm tra hệ thống nước liên quan đến thiết kế hệ thống, xác nhận hệ thống và giới hạn vi sinh vật đối với nước đối với hệ thống nước pha tiêm và nước tinh khiết.
Hướng dẫn thẩm định hệ thống nước có độ tinh khiết cao

I. THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT (DQ)

Một trong những cân nhắc cơ bản trong thiết kế của một hệ thống là loại sản phẩm sẽ được sản xuất.

Đối với các sản phẩm thuốc tiêm có mối quan tâm đối với pyrogens (sốt), chắc chắn ​nước pha tiêm sẽ được sử dụng. Nước được sử dụng cho việc bào chế các sản phẩm, cũng như để rửa các thành phần và thiết bị cuối cùng được sử dụng trong sản xuất thuốc tiêm. Lọc chưng cất và lọc thẩm thấu ngược (RO) là những phương pháp duy nhất được chấp nhận được liệt kê trong USP để sản xuất nước để tiêm.

Tuy nhiên, trong các ngành công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học số lượng lớn và một số công ty nước ngoài, Ultra Filterration (UF) {hệ thống lọc siêu năng} được sử dụng để giảm thiểu độc tố cuối cùng trong các chất ma túy được quản lý.

Lưu ý khi xem xét thiết kế hệ thống nước tinh khiết

Một xem xét thiết kế khác là nhiệt độ của hệ thống. Người ta nhận ra rằng các hệ thống nước đực duy trì nhiệt độ cao (65-80oC) vi sinh khó xâm nhập.

Trong khi chi phí của các hệ thống khác có thể ít tốn kém hơn cho một công ty, chi phí bảo trì, thử nghiệm và các vấn đề tiềm ẩn có thể lớn hơn chi phí tiết kiệm năng lượng.

Cho dù một hệ thống nước luôn tuần hoàn hay một chiều (không quay vòng) cũng là một xem xét thiết kế quan trọng. Rõ ràng, nước trong chuyển động liên tục ít có khả năng gây ô nhiễm ở mức độ cao. Hệ thống nước một chiều về cơ bản là "chân chết".

Liên quan: Ánh sáng cực tím cho khử trùng hệ thống nước tinh khiết

Cuối cùng, và có thể là xem xét quan trọng nhất là đánh giá rủi ro hoặc mức độ chất lượng mong muốn. Cần phải nhận ra rằng các sản phẩm khác nhau đòi hỏi nước chất lượng khác nhau.

Nước tinh khiết dùng cho sản phẩm gì?

Tiêm truyền cần nước rất tinh khiết không có nội độc tố. Các sản phẩm thuốc dùng ngoài và thuốc nức đòi hỏi ít nước tinh khiết hơn và không có yêu cầu về nội độc tố.

Ngay cả với các sản phẩm bôi và uống, có những yếu tố quyết định chất lượng khác nhau của nước. Ví dụ, chất bảo quản trong thuốc kháng axit có hiệu quả không đáng kể, do đó, các giới hạn vi khuẩn nghiêm ngặt hơn phải được đặt ra.

Bộ phận kiểm soát chất lượng (QA) nên đánh giá từng sản phẩm được sản xuất với nước từ hệ thống của họ và xác định giới hạn tác động của vi sinh vật dựa trên sản phẩm nhạy cảm nhất với vi khuẩn.

Thay vì các giới hạn tác động nghiêm ngặt của nước trong hệ thống, nhà sản xuất có thể thêm một bước giảm vi khuẩn trong quy trình sản xuất cho (các) sản phẩm thuốc nhạy cảm.

Liên quan: Hệ thống phân phối và lưu trữ nước tinh khiết

II. THẨM ĐỊNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT (IQ)

Một tài liệu tham khảo cơ bản được sử dụng để xác nhận các hệ thống nước có độ tinh khiết cao là  (Parenteral Drug Association Technical Report No. 4 titled, "Design Concepts for the Validation of a Water for Injection System.") Báo cáo kỹ thuật của Hiệp hội dược phẩm số 4 có tiêu đề, "Khái niệm thiết kế để thẩm định hệ thống nước pha tiêm."

Phần giới thiệu cung cấp hướng dẫn và nói rằng "Thẩm định thường yêu cầu đến việc sử dụng một thách thức thích hợp. Trong tình huống này, việc kiểm tra vi sinh liên tục trên hệ thống trực tuyến (online) là điều không mong muốn; do đó, sự phụ thuộc được lắp đặt thiết bị giám sát kiểm tra định kỳ về chất lượng vi sinh tại các điểm kiểm tra cụ thể để đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống đang hoạt động đúng và duy trì tính liên tục của chất lượng nước."

Xem thêm: Quy tắc 3D / 6D khi thiết kế ống dẫn nước tinh khiết

Xem xét báo cáo thẩm định lắp đặt như thế nào?

Khi xem xét báo cáo xác nhận, hoặc xác nhận hệ thống nước có độ tinh khiết cao, có một số khía cạnh cần được xem xét.

  • Tài liệu nên bao gồm một mô tả của hệ thống cùng với một bản in. 
  • Bản vẽ cần hiển thị tất cả các thiết bị trong hệ thống từ nguồn cấp nước đến các điểm sử dụng. 
  • Nó cũng sẽ hiển thị tất cả các điểm lấy mẫu và chỉ định của chúng. 
  • Nếu một hệ thống không có bản in (bản vẽ), nó thường được coi là một điều kiện khó chấp nhận. 
  • Suy nghĩ là nếu không có bản in thì hệ thống có thể được xác nhận như thế nào? 

Làm thế nào một người quản lý kiểm soát chất lượng hoặc nhân viên kiểm tra vi sinh có thể biết nơi lấy mẫu? 

Trong các cơ sở được xem xét mà không có bản in cập nhật, các vấn đề nghiêm trọng đã được xác định trong các hệ thống này. Bản in phải được so sánh với hệ thống thực tế hàng năm để đảm bảo độ chính xác của nó, để phát hiện các thay đổi không được báo cáo và xác nhận các thay đổi được báo cáo cho hệ thống.

III. THẨM ĐỊNH VẬN HÀNG HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT (OQ)

Sau khi tất cả các thiết bị và đường ống đã được xác định là được lắp đặt chính xác và hoạt động như được chỉ định, giai đoạn ban đầu của thẩm định vận hành hệ thống nước có thể bắt đầu.

Trong giai đoạn này, các thông số vận hành và các quy trình và tần số làm sạch / vệ sinh sẽ được phát triển.

Việc lấy mẫu phải được thực hiện hàng ngày sau mỗi bước trong quy trình thanh lọc và tại mỗi điểm sử dụng trong hai đến bốn tuần.

Quy trình lấy mẫu để lấy mẫu tại điểm sử dụng sẽ phản ánh cách thức nước được rút ra, ví dụ: nếu một điểm lấy mẫu thường được lắp ở cuối ống. Nếu SOP yêu cầu lấy mẫu nước trước khi sử dụng, thì mẫu được lấy sau khi xả. Vào cuối khoảng thời gian hai đến bốn tuần, công ty nên viết các SOP cho vận hành hoạt động của hệ thống nước.

IV. THẨM ĐỊNH HIỆU NĂNG HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT (PQ)

Giai đoạn thứ hai của quá trình xác nhận hệ thống là chứng minh rằng hệ thống sẽ liên tục tạo ra chất lượng nước mong muốn khi được vận hành phù hợp với các SOP. Việc lấy mẫu được thực hiện như trong giai đoạn ban đầu và trong cùng khoảng thời gian. Vào cuối giai đoạn này, dữ liệu cần chứng minh rằng hệ thống sẽ liên tục tạo ra chất lượng nước mong muốn.

Giai đoạn xác nhận thứ ba được thiết kế để chứng minh rằng khi hệ thống nước được vận hành theo các SOP trong một thời gian dài, nó sẽ liên tục tạo ra nước có chất lượng mong muốn.

Bất kỳ sự thay đổi nào về chất lượng nước cấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động và cuối cùng là chất lượng nước sẽ được chọn trong giai đoạn xác nhận này.

Lấy mẫu được thực hiện theo quy trình và tần số thông thường. Đối với hệ thống nước pha tiêm, các mẫu nên được lấy hàng ngày từ tối thiểu một điểm sử dụng, với tất cả các điểm sử dụng được kiểm tra hàng tuần. Việc thẩm định PQ hệ thống nước được hoàn thành khi công ty có dữ liệu cả năm.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.