Hướng dẫn thiết kế bệnh viện theo tiêu Chuẩn Úc

[full-post]

Hướng dẫn thiết kế bệnh viện theo tiêu Chuẩn Úc.

Hướng dẫn phân loại và thiết kế phòng cách ly trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe Ủy ban Tư vấn Victoria về Kiểm soát Nhiễm trùng 2007.

Xác nhận 

Ủy ban Tư vấn Victoria về Kiểm soát Nhiễm trùng đã phát triển các hướng dẫn này bằng cách sử dụng Hướng dẫn Phân loại và thiết kế Phòng cách ly trong các Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe (1999) làm cơ sở cho bản cập nhật này.
Các tác giả muốn ghi nhận và cảm ơn những người đã đóng góp cho sự phát triển của các hướng dẫn ban đầu bao gồm các thành viên của Ủy ban Thường vụ về Kiểm soát Nhiễm trùng.
Các tác giả cũng muốn công nhận Trung tâm đổi mới Bắc Âu đã cho phép sử dụng tài liệu của họ một cách hào phóng (Thực hành tốt nhất trong thiết kế và thử nghiệm các phòng cách ly ở các bệnh viện Bắc Âu).

Guidelines for the classification and design of isolation rooms in health care facilities Victorian Advisory Committee on Infection Control 2007Hướng dẫn thiết kế bệnh viện theo tiêu Chuẩn Úc


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

{ads3}

{ads4}

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94
nguyenhoangquocan@gmail.com.